Delägarstämma

Då var protokollet från lördagens delägarstämma justerat och klar!  Läs mer här.

 

 Vandringsled Njaka