Så var det snart dags för årets första delägarstämma! Läs mer

IMG 40009213008144 640x480