Så var stämmoprotokollet justerat och klart! Läs här.

Krutsjleden God Jul