Välkommen till Vilhelmina Övre Allmänningsskog!

190626: Under 2018 har två jägmästarstudenter från SLU gjort sina examensarbeten hos oss, nu finns den ena rapporten, "Målkonflikter och styrning i fjällnära skog", publicerad. Läs mer.

190618: Vårens stämmoprotokoll justerat och klart, Läs mer

 Vandringsled Njaka