Välkommen till Vilhelmina Övre Allmänningsskog!

ÅRSSTÄMMA 

Vanligtvis brukar vi ha vårstämman i månadsskiftet maj/juni, men pga coronaviruset och myndigheternas rekommendationer, så har styrelsen beslutat att skjuta upp årets första delägarstämma tillsvidare. 

 IMG 40009213008144 640x480