Välkommen till Vilhelmina Övre Allmänningsskog!

190626: Under 2018 har två jägmästarstudenter från SLU gjort sina examensarbeten hos oss, nu finns den ena rapporten, "Målkonflikter och styrning i fjällnära skog", publicerad. Läs mer

 start1 njaka