Information från Västerbottens Allmänningsförbund

Ägarna av skog och skogmark som är belägen ovan gränsen för fjällnära skog är idag satta under ett stort hot om att i framtiden inte kunna bruka sin skog. Fr.o.m. 2015 har Skogsstyrelsen ändrat sina handläggningsrutiner för fjällnära skog och för en betydande del av dessa skogar kommer det att nekas avverkningstillstånd. Vidare hävdar den statliga myndighet som företräder Skogsstyrelsen juridiskt, Kammarkollegiet, att man inte borde behöva ersätta skogsägarna för sådana intrång!.....

Läs mer och skriv under Uppropet!

 

Underskrivet dokument skickas åter till:

 

Sorseleaktuellt

Forsnäs 228

924 94 Sorsele

 

Senast den 15 december 2018.