Vilhelmina Övre Allmänningsskog bjuder ut två timringar på anbud

https://www.blocket.se/vasterbotten/Anbud_Timringar_81391084.htm?ca=11&w=3

Timringarna säljs var för sig, för avflyttning, de finns ca 2 mil öster om Dikanäs
(RT 90 koordinat: X 1516107 Y 7238348)
https://kartor.eniro.se/?c=65.246484,16.155095&z=15&d={%22m%22:[[65.24758,16.149473,null,0]]}

Timringarna säljs i befintligt skick. De är ej färdigställda och har stått ute under ganska lång tid utan riktigt tak och isolerade med gullfiber.
Köparen ansvarar själv för att undersöka skick och eventuella skador. Köparen ansvarar för avflyttning. Bortflyttning av timringarna ska vara gjord senast 1 juli 2019.

Timring A: Är ca 15-20m2 och har ett papptak.
Timring B: Är ej timrad klart, har inget tak och består av två delar, totalt ca 25 m2.

Anbud ska ske skriftligen till: Vilhelmina Övre Allmänningsskog, Stalon 106, 912 97 Malgomaj.
Märk kuvertet med Anbud Timring.
I anbudet ska det framgå vilken timring budet gäller (A eller B), kontaktuppgifter på anbudsgivaren och priset ska anges i kronor inklusive moms.
Sista anbudsdag är 22 oktober 2018

Vilhelmina Övre Allmänningsskog förbehåller sig fri prövningsrätt att anta eller förkasta inkomna anbud.

Timring ATimring b2Timring Btimring A2