Informationsmöte om reservatsbildningar i fjällnära skogar i Vilhelmina

Powerpointen som Länsstyrelsen visade på informationsmötet den 26/4 hittar ni här.

Exemplet på hur reservatsföreskrifter kan se ut finns här.

Vill du läsa mer om reservatsbildning så finns mycket bra information på Naturvårdsverkets hemsida;

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/skyddad-natur/process-att-bilda-naturreservat/

samt på Länsstyrelsens hemsida;

https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/natur-och-landsbygd/skyddad-natur/sa-bildas-naturreservat.html

Led Svartsjn-Njaka 1328

 

Inbjudan till informationsmöte publicerad 19/4

Ett spontant informationsmöte med Länsstyrelsen i Västerbotten om:

$1·        Pågående arbete med bildandet av naturreservat

$1·        Planerade områden för naturreservat (inventerade områden mm)

$1·        Hur man arbetar med fjällnära skog (Samverkan med Skogsstyrelsen, frivillighet m.m.)

$1·        Vad händer hos olika markägare angående reservatsbildande (allmänningen, samfälligheter, privata mfl)

$1·        Föreskrifter och regler inom naturreservat

$1·        Övriga frågor som kan vara av intresse

Plats och Tid: Marsfjäll Mountain Lodge, Tisdag 26 april 19.00.

Inbjudan riktar sig till alla intresserade!

Ett möte där det finns möjlighet att få veta mer om vad som händer angående reservatsbildningar inom fjällnära området i Vilhelmina. Möjlighet att ställa fler frågor angående specifika områden där det finns intresse att veta mer.

Kaffe och fika efter mötet.

Välkomna!