Information

Information till arrendatorer som berörs av arrendenämndens beslut:

  • Arrendenämnden har den 14 november 2016 fastställt arrendeavgiften för bostadsarrenden till 3 300 kr fr.o.m. 2015-01-01, samt fastställt övriga villkor i arrendekontrakten. Fakturan för 2017 är därför uppdaterad enligt dessa villkor.

  • Faktura på mellanskillnaden samt ränta för den gångna tiden kommer förhoppningsvis att bli klart under feb-mars 2017.

Med vänliga hälsningar

Vilhelmina Övre Allmänningsskog

 

Arrendetomter

Allmänningen arrenderar ut mark som sportstugetomter inom bl.a. Bielite-, Marssjö-, Krutsjö- och Stennäs-områdena.

Vi har drygt 450 st arrenden fördelade på sportstugetomter, båthus, jakt- och fiskekojor m.m.

För tillfället har vi några få sportstugetomter kvar efter Bergsjövägen, mellan Kittelfjäll och Dikanäs, kontakta oss gärna för närmare information!