Arrendetomter

Allmänningen arrenderar ut mark som sportstugetomter inom bl.a. Bielite-, Marssjö-, Krutsjö- och Stennäs-områdena.

Vi har drygt 450 st arrenden fördelade på sportstugetomter, båthus, jakt- och fiskekojor m.m.

För tillfället har vi några få sportstugetomter kvar efter Hermelinvägen (stickväg Bergsjövägen), mellan Kittelfjäll och Dikanäs, kontakta oss gärna för närmare information!

 

Information

Information till arrendatorer som berörs av arrendenämndens beslut:

  • Arrendenämnden har den 14 november 2016 fastställt arrendeavgiften för bostadsarrenden till 3 300 kr fr.o.m. 2015-01-01, samt fastställt övriga villkor i arrendekontrakten. Fakturan för 2017 är därför uppdaterad enligt dessa villkor.

  • Faktura på mellanskillnaden samt ränta för den gångna tiden kommer förhoppningsvis att bli klart under feb-mars 2017.

Med vänliga hälsningar

Vilhelmina Övre Allmänningsskog