Stämmohandlingar "vår"stämman 2020

Kungörelse

Dagordning

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Från fg stämma vilande förslag (föreslås hänskjutas till nästa stämma)