Styrelsen välkomnar delägarna till årets första Allmänningsstämma

Tid: Lördag 11 juni kl. 10.00. Kaffe och registrering från 09.30.

Plats: Byagården Dikanäs

Ärenden: Enligt reglementets 19 §

Hänskjutna frågor: Placeringspolicy

Stämmohandlingar

Fullmakt

Protokoll