Styrelsen välkomnar delägarna till årets första Allmänningsstämma

Tid: Lördag 10 juni kl. 10.00. Vi börjar med kaffe och registrering

Plats: Saxnäsgården, Marsfjällssalen

Ärenden: Enligt reglementets 19 §

Hänskjutna frågor: Reservatsbildningar

Stämmohandlingar

Fullmakt