FISKEKORT, ALLMÄNNINGSSKOGEN 1:1

 

DELÄGARE/BOENDE INOM ALLMÄNNINGSOMRÅDET

 • Årskort delägare, 10 st nät + krok                                                                        50 kr
 • Årskort inom allmänningsområdet boende, 3 st nät + krok                             230 kr
 • Tillägg för en familjemedlem*  (För delägare ingår en familjemedlem utan avgift)                   75 kr

 

SPORTFISKEKORT

 • 1 dygn                                                                                                 60 kr
 • 3 dygn                                                                                               150 kr
 • 7 dygn                                                                                               280 kr
 • Årskort                                                                                              600 kr

 *Familjemedlem = make/maka/sambo      Årskort = 1/1 - 31/12    Dygnskort = från angivet datum och klockslag

Allmänna bestämmelser

 • Fiskekort är en personlig handling och kan ej överlåtas.
 • Fiskekortsinnehavaren äger rätt att fiska inom Vilhelmina Övre Allmänningsskogs tillhörande vatten, med undantag av Bergsjöns KFO och Bielite-Gaskelite KFO.
 • Barn under 16 år i sällskap med kortinnehavaren ingår i fiskekortet.
 • Med sportfiske avses fiske med handhållet met-, flug-, haspel- eller spinnspö samt släplina med högst 3 st flugor.
 • Inom Njakafjällets och Krutåns fritidsområden gäller allmänt nätförbud hela året. I vissa andra sjöar råder nätförbud under olika tider som skydd för fiskens lek.
 • Generellt fiskeförbud råder i allt strömmande vatten fr.o.m. 15 sept t.o.m. 15 okt.