JAKTKORT SMÅVILT, ALLMÄNNINGSSKOGEN 1:1.

 

DELÄGARE/BOENDE INOM ALLMÄNNINGSOMRÅDET: 1 juli – 30 juni

  • Jakträttsbevis delägare, årskort make, maka, sambo och barn till delägare                        50 kr
  • Årskort, inom Allmänningsområdet boende                                                                            400 kr
  • Årskort, ungdom under 25 år, skriven i Vilhelmina Kommun                                                 200 kr

Jakt på björn får bedrivas från tid som myndighet beslutat och till dess att björnjakten avlyses!

 

ÖVRIGA: 26 sept - 30 juni OBS!! Framflyttat till 26 sept pga upplevda störningar i älgjakten!

  • 1dygn                                                                                                                                          200 kr
  • 7dygn                                                                                                                                         800 kr
  • Delårsjaktkort (svenska medborgare)                                                                                       1 200 kr

Björnjakt ingår ej!

 

Allmänna bestämmelser

Statligt jaktkort krävs. http://www.naturvardsverket.se/jaktkort

Villebråd enligt jakttabell.

Fri avskjutning.

Samråd med berört älgjaktlag skall ske före jaktens början under tillåten älgjaktstid. Kontaktuppgifter finns hos våra kortåterförsäljare samt på Allmänningskontoret.

Jaktkarta Dikanäs

Jaktkarta Stalon