JAKTKORT SMÅVILT OCH BJÖRN, ÅSELEOMRÅDET.

 

DELÄGARE: 26 sept - 30 juni

  • Jakträttsbevis delägare, årskort make, maka, sambo och barn till delägare                   50 kr

 

ÖVRIGA: 26 sept - 30 juni

  • 1 dygn                                                                                                      200 kr
  • 7 dygn                                                                                                      800 kr
  • Delårsjaktkort                                                                                      1 200 kr

 

Allmänna bestämmelser

Statligt jaktkort krävs. http://www.naturvardsverket.se/jaktkort

Jakt på björn får bedrivas från tid som myndighet beslutat och till dess att björnjakten avlyses.

Villebråd enligt jakttabell.

Fri avskjutning.

Samråd med berört älgjaktlag skall ske före jaktens början under tillåten älgjaktstid. Kontaktuppgifter finns hos våra kortåterförsäljare samt på Allmänningskontoret.

Jaktkarta Åseleområdet