JAKTKORT SMÅVILT OCH BJÖRN, ÅSELEOMRÅDET.

 

Jakttid: 28 sept - 30 juni

  • 1 dygn                                                                                                         300 kr
  • 7 dygn                                                                                                      1 400 kr
  • Delårsjaktkort                                                                                           1 500 kr

 

Korten finns att köpa på https://www.natureit.se/sv/buy/hunting fr.o.m. 28:e september

 

Allmänna bestämmelser

Statligt jaktkort krävs. http://www.naturvardsverket.se/jaktkort

Jakt på björn får bedrivas från tid som myndighet beslutat och till dess att björnjakten avlyses.

Villebråd enligt jakttabell.

Max 3 skogsfåglar/dygn.

Samråd med berört älgjaktlag skall ske före jaktens början under tillåten älgjaktstid. Kontaktuppgifter finns hos våra kortåterförsäljare samt på Allmänningskontoret.

Jaktkarta Åseleområdet

 

Jakträttsbevis/årskort delägare och inom orten boende.