Organisation 

En vald styrelse, bestående av fem ordinarie ledamöter med personliga suppleanter. Mandatperioden är fyra år och styrelsen väljer ordförande inom sig.En fast anställd inom ekonomi/administration och en skogvaktare.   

Styrelse och övriga förtroendevalda 2023

 

Ledamöter

     

Hans Holmberg, ordförande

Saxnäs 16

912 70 Marsfjäll

070-666 16 68

Göte Andersson, vice ordf.

Sjöland 5943

923 94 Dikanäs

070-643 83 79

Hans Einarsson

Storvall 4

912 98 Klimpfjäll

070-374 85 84

Tim Hermansson

Stornäs 26

912 99 Vilhelmina

070-288 24 73

Tommy Johansson

Matsdal 117

923 94 Dikanäs

073-080 67 75

Personliga suppleanter i nämnd ordning

   

Lennart Eriksson

Fatsjöluspen 36

912 97 Malgomaj

076-822 65 02

Signar Johansson

Björkängen 9

923 94 Dikanäs

070-215 12 64

Joel Hermansson

Västra Stornäs 20

912 98 Klimpfjäll

070-603 73 22

Liselotte Hermansson

Stornäs 22

912 98 Klimpfjäll

070-252 64 65

Sten-Ove Wästerlund

Matsdal 309

923 94 Dikanäs

070-366 80 90

Valberedning

     

Patrik Näslund s.k.

Kyrkvägen 11

912 70 Marsfjäll

073-180 81 23

Mårten Eriksson

Dalagatan 25 A

912 31 Vilhelmina

070-660 62 98

Hans Hansson

Matsdal 374

923 94 Dikanäs

070-556 58 47

Suppleant

     

Jack Ahlenius

Sunnansjö 27

923 94 Dikanäs

070-574 36 76

Revisorer

     

Roger Hansson

Ö.Prinsgatan 26

903 22 Umeå

070-689 91 22

Ivan Larsson

Stornäs 56

912 99 Vilhelmina

070-359 22 61

Personliga suppleanter i nämnd ordning

   

Inga-Lill Örjegren

Kyrkbacken 4

923 94 Dikanäs 

 073-036 90 08

Roger Vallén

Slåttervägen 25

912 34 Vilhelmina

 073-181 79 13

Godkänd revisor

     

Öhrlings PWC, Lars Ekman

 Skolgatan 11  921 31 Lycksele  070-616 53 12