Då var det snart dags för årets första delägarstämma! 

Information och stämmohandlingar finner du här.

IMG 40009213008144 640x480