Projektet Kultsjödalen

Projektet för restaurering av vattendrag, som Länsstyrelsen startade upp tillsammans med Allmänningen 2015, har nu pågått i hela 6 år.

Under 2020 fortsatte arbetet bl.a. med manuella åtgärder i Gäddbäcken och utsättning av glochidieinfekterad öring (mussellarver på öringens gälar) i Dainabäcken. Läs mer i nyhetsbrevet!

 

Årets andra delägarstämma

På grund av coronaläget och myndigheternas restriktioner, får vi meddela att styrelsen har beslutat att skjuta upp höstens delägarstämma tillsvidare.

 

 IMG 40009213008144 640x480