Examensarbete 2018

Under 2018 har två studenter från SLU gjort sina examensarbeten hos Allmänningen. Den ena kring fjällnära skog och den andra om flottningsmiljöer kring Njaka.

Läs mer