Arrendetomter

Allmänningen arrenderar ut mark som sportstugetomter inom bl.a. Bielite-, Marssjö-, Krutsjö- och Stennäs-områdena.

Vi har drygt 450 st arrenden fördelade på sportstugetomter, båthus, jakt- och fiskekojor m.m.

För tillfället har vi några få tomter kvar efter Hermelinvägen (stickväg till Bergsjövägen), mellan Kittelfjäll och Dikanäs. kontakta oss för närmare information! Karta.

Vy ver omrdetTomtnrVy frn omrde192193