Så justeras arrendeavgiften:

Enligt arrendeavtalet så justeras arrendeavgiften årligen med hänsyn till förändringen i Konsumentprisindex på grundval av förändringen mellan september månads indextal 2014, och september månads indextal året före respektive avgiftsår.

Indextalen finner du på SCB’s hemsida, tabell KPI fastställda tal, 1980=100

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/tabell-och-diagram/konsumentprisindex-kpi/kpi-faststallda-tal-1980100/

Räkneexempel, arrendeavgift 2020:

Indextalet för september 2019 (året före avgiftsåret) = 335,95

Indextalet för september 2014 = 313,85

Förändringen: 335,95-313,85 = 22,1

Förändringen i procent: 22,1/313,85 = 0,0704 *100 = 7,04%

Förändringen i kronor: 3 300 kr * 0,0704 = 232,32 kr

Ny avgift år 2020: 3 300 + 232,32 = 3 532,32 kr.

Prisomräknaren:

Vill du kolla bara på ett ungefär hur prisökningen ser ut, utan att behöva räkna i indextal, så går det att använda Prisomräknaren på SCB:

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/prisomraknaren/

Var dock uppmärksam på att välja rätt månad istället för årsmedeltal!