Styrelsen välkomnar delägarna till årets första Allmänningsstämma!

Tid: Lördag 1:a juni kl.10.00. Vi börjar med kaffe och registrering.

Plats: Saxnäsgården, Marsfjällssalen

Årenden: Enligt reglementets 19§

Hänskjutna frågor:

a/ Försäljning av mindre stuga med tomt, Fagerviken 1:49.

b/ Avtal kolkrediter

 

Stämmohandlingar

Fullmakt