Domar

Några intressanta domar av nyare årgång (2000-2010) gällande jakt/fiskerätt i Västerbottens allmänningsskogar:

Målnr B 5-09 Hovrätten Övre Norrland - om jaktbrott.

Målnr B 161-00 Tingsrätten Lycksele - om olovligt fiske.

Målnr T 33/99 Hovrätten Övre Norrland - om skadestånd.

Målnr 3203-03 Kammarrätten Sundsvall - om överklagan av stämmobeslut.

http://www.domstol.se/Ladda-ner--bestall/Domar-beslut-och-handlingar/