Jakträttsbevis/årskort delägare och inom orten boende

Allmänningsskogen 1:1 – Småvilt och björn, 1 juli – 30 juni

Jakträttsbevis delägare, årskort make/maka, sambo och barn till delägare               50 kr

Årskort, inom Allmänningsområdet boende (byar med skältal i Allmänningen)        400 kr

Årskort, ungdom under 25 år skriven inom Vilhelmina kommun                              200 kr

 

Korten kan köpas på https://www.natureit.se/sv/buy/hunting, och gäller jaktår 1 juli - 30 juni.

Obs! Köpet måste godkännas av administratör, vilket inte sker på kvällar/helger!

 

Åseleområdet – Småvilt och björn, 26 sept – 30 juni

 Jakträttsbevis delägare, årskort make/maka, sambo och barn till delägare               50 kr

 Kortet kan köpas på https://www.natureit.se/sv/buy/hunting fr.o.m. 26:e september.

Obs! Köpet måste godkännas av administratör, vilket inte sker på kvällar/helger!

 

Allmänna bestämmelser

Statligt jaktkort krävs http://www.naturvardsverket.se/jaktkort

Jakt enligt jakttabell

Fri avskjutning

Samråd med berört älgjaktlag skall ske före jaktens början under tillåten älgjaktstid

Jakt på björn bedrivas från tid som myndighet beslutat och in till dess att björnjakten avlyses

Karta Dikanäs

Karta Stalon

Karta Åsele