Small game hunting, Allmänningsskogen 1:1

Hunting season: Starting September 27:th.

Grouse - until March 15:th. Black grouse/Capercaillie - until November 15:th (roosters until february 15:th)

Price: 1 day - 300 sek, 1 week - 1400 sek.

The permits are available from September 27:th on http://www.natureit.se/sv/buy/hunting

Regulations:

Swedish hunting permit fee is also required: https://www.swedishepa.se/Enjoying-nature/Hunting/Hunting-permit1/

Max 3 birds/day.

Summarized information about hunting in Sweden: https://jagareforbundet.se/jakt/hunting-in-sweden/

Maps: 

Dikanäs-area

Stalon-area

      

 

Stämmohandlingar

Kungörelse

Dagordning

Inkomst-/utgiftsstat 2021

Valberedningens förslag

 

Styrelsen välkomnar delägarna till 2020 års andra Allmänningsstämma

Tid: Lördag 3 juli 2021 kl. 10.00. Kaffe och registrering från 09.30.

Plats: Saxnäsgården, Marsfjällssalen

Stämmohandlingar

Fullmakt

 

Protokoll

 

Styrelsen välkomnar delägarna till årets första Allmänningsstämma

Tid: Lördag 3 juli kl. 13.00, registering från kl. 12.45

Plats: Saxnäsgården, Marsfjällssalen

Stämmohandlingar

Fullmakt

 

Protokoll