Allmänningens rastkojor och vindskydd

   

PLATS

OBJEKT

x

y

Modell

Kojsjön

Rastkoja/Vedbod

1497410

7207848

Övrig

Holmsjön

Rastkoja/Vedbod

1495921

7208558

Kåta

D.rödingsjön

Rastkoja/Vedbod

1505045

7209756

Kåta

Slemtjärn

Rastkoja/Vedbod

1492704

7205863

Kåta

Svartsjön

Rastkoja/Vedbod

1491096

7206885

Övrig

Baksjön

Rastkoja/Vedbod

1488260

7203033

Kåta

Stor-Grubbsjön

Rastkoja/Vedbod

1489193

7205151

Kåta

Bäverdalen

Rastkoja/Vedbod

1496503

7214381

Kåta

Oxbäcken

Rastkoja/Vedbod

1493888

7212087

Kåta

Rödingsjön

Rastkoja/Vedbod

1492344

7207726

Kåta

Stor-Njaka

Rastkoja/Vedbod

1491062

7205273

Kåta

Marssjön

Rastkoja/Vedbod

1486785

7213916

Kåta

Djupselet

Rastkoja/Vedbod

1487887

7214027

Friggebod

Långvikstjärn

Rastkoja/Vedbod

1487013

7208735

Friggebod

Laduselet

Rastkoja/Vedbod

1498805

7231775

Friggebod

Stortjärn

Rastkoja/Vedbod

1501368

7232902

Friggebod

Abbortjärn

Rastkoja/Vedbod

1499380

7235063

Friggebod

Kojtjärn

Vindskydd

1498148

7206831

 

Tumtjärn

Vindskydd

1505434

7206696

 

D.Rödingsjön

Vindskydd

1505480

7209199

 

Stenhuvudtjärn

Vindskydd

1486752

7203582

 

Harrsele

Vindskydd

1508905

7205470

 

Ö.Rödingsjön

Vindskydd

1506771

7203344

 

V.Rödingsjön

Vindskydd

1506168

7204119

 

Marsån

Vindskydd

1492727

7212374

 

Grundselet

Vindskydd

1488800

7213701

 

Lilldjupsjön

Vindskydd

1484858

7210407

 

Krutsjön

Vindskydd

1498551

7230886

 

Söjnesselet

Vindskydd/Vedbod

1498959

7233348

 

Rörtjärn

Vindskydd

1497042

7202492

 

Krutån

Rastplats/Vedbod

1498900

7234800

 

Stor-Dainan

Vindskydd

1513466

7202600

 

Fatsjöluspen

Vindskydd

1509250

7207800

 

Bommanstjärn

Vindskydd

1502835

7233573