Älgjakt 

Bedrivs på 48 000 ha med 18 jaktlag. Fr.o.m. 1999 är älgjakten utarrenderad till befintliga jaktlag inom allmänningen. Jakten är i första hand förbehållen delägare och inom allmänningsområdet boende. 

Jakttiden är från 1:a september till den 31 januari, med uppehåll under brunsttiden fr.o.m. 26 september   t.o.m. 9 oktober. 

Inom Åseleområdet bedrivs älgjakt inom fyra områden (Stenkulla, Näverberget, Stor-Almseleberget och Småholmarna) och är utarrenderad till tre älgjaktlag.