Fiske

Vilhelmina Övre Allmänningsskog består av totalt ca. 52 000 ha som är upplåtet för jakt och fiske i fjällmiljö. Njakafjällsområdet består av ett stort antal sjöar och tjärnar med bra fiske av röding och öring. Området är utbyggt med leder och kojor. Del av Dalsån, Vojmån, Krutån samt Bollvattnet har också ett bra fiske av röding och öring och är även det utrustat med leder och kojor. Inom Allmänningen pågår regelbundna utsättningar av fisk för att främja sportfisket.

Fiskekort, priser och regler

Återförsäljare fiskekort

Fiskekort i mobilen - https://natureit.se/sv/map/fishing/134

QRfiskekort

Fiskekarta Dikanässidan (Krutån)

Fiskekarta Stalonsidan (Njaka)