Historia 

Allmänningsskogarna tillkom i samband med avvittringarna som skedde i de fjällnära om­rådena. Avvittringen är att skilja privat mark från statens mark. För att sörja för en långsiktigt stabil avkastning från skogen på dessa fastig­heter bestämdes att en del, vanligen hälften, av tilldelningen skulle läggas i gemensamma områden och därmed bildades allmänningen. Andelen i allmänningen bestämdes av fastighetens mantal1

Skogsallmänningar finns i Dalarna, Västerbotten och Norrbotten. 

Allmännigsskogen bildades formellt 1917 och 1923 var antalet fastigheter 312 med unge­fär lika antalet delägare. Med den utveckling och generösa jordförvärvslag som är och har varit, har antalet fastig­heter år 2017 ökat till 396 stycken, fördelade på: 

  • Ensamägda              184 fastigheter 

  • Tvåägda                    92 fastigheter 

  • Tre eller fler ägare   120 fastigheter 

Registrerade delägare december 2017 är 865 stycken med sammanlagt 983 fastighetsandelar. 

1998 beslutade regeringen om att skydda Njakafjällsområdets naturvärden med bildande av naturreservat. Ingen mark gavs av staten som ersättningsmark, utan allmänningen förhandlade till sig en ekonomisk kompensation som användes till att införskaffa ny mark både inom Åsele- och Vilhelmina kommun. 

Mantal är ett skattetal för fastigheten och baserades på den avkastning som fastigheten gav vid avvittringstillfället. 

Ett mantal är 64/64 delar och ett skäl är l/64 del.