Organisation 

En vald styrelse, bestående av fem ordinarie ledamöter med personliga suppleanter. Mandatperioden är fyra år och styrelsen väljer ordförande inom sig.En fast anställd inom ekonomi och administration och en skogvaktare. Därtill tillkommer extra anställd personal främst under vår- och sommarperioden.  

Styrelsen år 2020  

Övriga förtroendevalda och utsedda för

Vilhelmina Övre Allmänningsskog

Hans Hansson, ordförande

Matsdal 374

923 94 Dikanäs

0940-820 47, 070-556 58 47

Hans Holmberg, vice ordf.

Saxnäs 16

910 88 Marsfjäll

070-666 16 68

Hans Einarsson

Storvall 4

912 98 Klimpfjäll

070-374 85 84

Tim Hermansson

Stornäs 26

912 99 Vilhelmina

070-288 24 73

Göte Andersson

Sjöland 5943

923 94 Dikanäs

0940-802 71, 070-643 83 79

Personliga suppleanter i nämnd ordning

   

Tommy Johansson

Matsdal 117

923 94 Dikanäs

 073-080 67 75

Barbro Lindblad

Videvägen 3

912 32 Vilhelmina

 070-355 54 04

Joel Hermansson

Västra Stornäs 20

912 98 Klimpfjäll

0940-750 20, 070-603 73 22

Börje Jonsson

Löparstigen 9

912 33 Vilhelmina

0940-108 45, 070-343 53 57

Signar Johansson

Björkängen 9

923 94 Dikanäs

0940-802 61, 070-215 12 64

Valberedning

     

Patrik Näslund

Kyrkvägen 11

910 88 Marsfjäll

073-180 81 23

Mårten Eriksson

Dalagatan 25 A

912 31 Vilhelmina

070-660 62 98

Klas Persson

Skansnäs 62

923 99 Storuman

0951-540 34, 072-739 40 34

Suppleant

     

Jack Ahlenius

Sunnansjö 27

923 94 Dikanäs

070-574 36 76

Revisorer

     

Stig Ahlenius

Dikanäsv. 80

923 94 Dikanäs

0940-800 95, 070-229 18 00

Ivan Larsson

Stornäs 56

912 99 Vilhelmina

070-359 22 61

Personliga suppleanter i nämnd ordning

   

Jan-Erik Jonsson

Box 2053 

912 98 Klimpfjäll 

 070-393 56 65

Elisabet Jonsson

Grytsjö 61

910 88 Marsfjäll

 070-310 84 05

Godkänd revisor

     

Öhrlings PWC, Lars Ekman

 Skolgatan 11  921 31 Lycksele  070-616 53 12