Skogsbruk 

Vilhelmina Övre Allmänningsskog består av tre områden, Fatmomakke-delen med ca. 29 000 ha, Dikanäs-delen med ca. 21 000 ha och Åsele- Meselefors-delen med ca. 6 500 ha. 

Den 40 000 ha produktiva skogsmarken (ca. 10 % av skogsmarken inom Vilhelmina kommun) ligger i höjdlägen mellan 340 – 650 m.ö.h. Övervägande delen av skogsmarken ligger i skiktet 400 500 m.ö.h. 

Virkesföråd  ca. 2 500 000 m3sk 

Tillväxt / år   ca. 60 000 ” 

Virkesförådet består till 80 % gran, 7% tall och I3% löv. Nuvarande virkesuttag är ca: 15.000 m3fub. Intensiteten i skogsbruket har hela tiden tvingats att anpassa sig till olika förutsättningar p.g.a. områdets känslighet för konjunkturvariationer, men också genom ändrade spelregler (lagar, bidragsbestämmelser mm). Allmänningen har strävat efter en ur sysselsättningssynpunkt jämn verksamhet, oberoende av konjunktur.