Blanketter

Kontoanmälan/kontoändring

Ny ägare/ställföreträdare till fastighet, eller bytt bank/kontonummer? Fyll i en kontoanmälan/kontoändring och skicka in till oss så vi kan uppdatera registren inför kommande utdelningar!

Fullmakt

Enligt reglemente för Vilhelmina Övre Allmänningsskog 17 §: "Ägare av delägarfastighet kan på stämma utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet får endast företräda en ägare. Om ombudet företräder någon som äger fler än en delägarfastighet får ombudet rösta även för dessa fastigheter. Fullmakt för ombud skall vara undertecknad och bevittnad av en person."

Lantmäteriet - inskrivning ställföreträdare

Enligt reglemente för Vilhelmina Övre Allmänningsskog 2 §: "Det är delägarfastigheten som är delägaren i Vilhelmina Övre Allmänningsskog. Ägs sådan fastighet, som är taxerad som lantbruksfastighet, av tre eller flera skall en ställföreträdare utses att företräda fastigheten. Valet av ställföreträdare skall skriftligen anmälas, dels till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel, dels till allmänningsstyrelsen."

Länsstyrelsen - nedsatt utdelning

Då en fastighet saknar ställföreträdare, eller om utbetald utdelning kommer i retur efter upprepade utbetalningsförsök, nedsättes utdelningen hos Länsstyrelsen. För att få tillgång denna måste man ansöka hos Länsstyrelsen om att få ut nedsatta medel. Saknas ställföreträdare för fastigheten, måste först en inskrivning göras hos Lantmäteriet.

Avtal fritidshuggning

Ansökan till älgjaktlag

Ansökan skall vara jaktlaget tillhanda senast den 31 mars, med kopia till Allmänningskontoret.

Deltagarlista älgjakt

Uppgift om jaktlagets sammansättning ska lämnas in senast den 30 april årligen.

TIPS: När du fyllt i listan, spara ner den på datorn så kan du "återanvända" den nästa år och bara göra de ändringar som behövs. Kom dock ihåg att ändra år och datum!

Har du problem att fylla i formuläret, prova att spara ner det på datorn först, fyll därefter i det sparade dokumentet.

Redovisning älg, ifyllbar PDF

Redovisningen ska lämnas in senast 14 dgr efter jaktens avslutande.