Vi välkomnar delägarna till årets första delägarstämma!

Tid: Lördag 3 juni 2017 kl 10.00. Kaffe och registrering från kl 9.30.

Plats: Marsfjäll Mountain Lodge, Saxnäs

Stämmohandlingar

Fullmakt

Protokoll