Vi välkomnar delägarna till årets första delägarstämma!

Tid: Lördag 2 juni 2018 kl. 10.00. Kaffe och registrering från kl. 9.30.

Plats: Byagården i Dikanäs

Stämmohandlingar

Fullmakt

 

Protokoll

Bilaga protokoll