Vi välkomnar delägarna till årets första delägarstämma!

Tid: Fredag 7 juni 2019 kl 18.00. Kaffe och registrering från kl 17.30.

Plats: Byagården i Dikanäs.

 

Protokoll

Bilagor till protokoll

 

Stämmohandlingar

Fullmakt