Vi välkomnar delägarna till årets första delägarstämma!

P.g.a pågående coronapandemi försöker vi hålla mötet så kort som möjligt:

  • Ingen förtäring kommer att serveras
  • Styrelsen föreslår att punkt 13, "från föregående stämma vilande förslag", hänskjuts till nästa stämma.

Vi ber er att följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer:

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk, även vid lindriga symtom. Du kan utöva din rösträtt via ombud (fullmakt här).
  • Håll avstånd.

Tid: Fredag 8 aug 2020, kl. 18.00. Registrering från kl. 17.30.

Plats: Saxnäsgården, Marsfjällssalen.

Ärenden: Enligt reglementets 19 §

Stämmohandlingar

Protokoll